Hoofdmenu

MenuClose

Scholenprojecten

Er zijn verschillende scholenprojecten waarmee leerlingen in aanraking komen met de Amsterdamse haven en onderwerpen die daaraan gerelateerd zijn.

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum biedt een havenonderwijsprogramma aan waar scholieren op een spannende manier kennismaken met de Amsterdamse haven, vroeger en nu. Op een verrassende manier worden ze uitgedaagd om zelf te ontdekken wat er nou eigenlijk gebeurt in de 4e haven van Europa, en wat ze er zelf van merken in hun dagelijks leven.

De havenonderwijsprogramma’s zijn er zowel voor de basisschool als voor het voortgezet onderwijs. Voor de basisschool is het onderwijsprogramma ‘Shoppen in de haven’ opgezet, voor het voortgezet onderwijs is er het programma ‘Haven promotieteam’. Het zijn educatieve programma’s waarin zelfstandig en interactief leren centraal staan. De programma’s maken een bezoek aan het museum nog dynamischer en geven het verdieping.

Lees meer over de havenonderwijsprogramma’s op de website van Het Scheepvaartmuseum.

Eneco WindLab

In het WindLab kunnen leerlingen een les over windenergie volgen en een diploma windspecialist halen. Jongeren komen zo een leuke manier in aanraking met duurzame energie.

Het doel van het WindLab is om kennis van duurzame energie op inspirerende wijze over te brengen en de leerlingen windenergie echt te laten beleven. Het WindLab-lesprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen die zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van interactieve lesmaterialen. Het programma sluit aan op een aantal belangrijke, door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geformuleerde leerdoelen. Het WindLab staat tot de zomervakantie van 2017 in de Afrikahaven in Amsterdam.

Het lesprogramma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Voorbereidende les: Een uur met oefeningen en lesstof over het thema duurzame energie.
  2. Het WindLab: In het WindLab leren leerlingen over windenergie en bouwen ze hun eigen windmolen. Ook doen ze onderzoek over wind en bekijken ze een echte windturbine. Als afsluiter is er een toets waarnaar ze zich WindExpert mogen noemen.
  3. Schoolopdrachten die in de lerarenhandleiding zitten om zo de opgedane kennis toe te passen.

Lees meer over het WindLab op http://windlab.eneco.nl/leraren en meld je aan!